O kaszlu

Przejdź do listy artykułów

Jak wyleczyć kaszel szczekający u dziecka?

Na zapalenie krtani, a konkretnie – na ostre podgłośniowe zapalenie krtani, chorują zwykle dzieci między 1. a 3. rokiem życia1. Najczęściej występuje ono od jesieni do wiosny2 i zdarza się, że towarzyszy innym chorobom, takim jak zapalenie tchawicy lub oskrzeli3. Charakterystycznym objawem zapalenia krtani jest suchy i dźwięczny kaszel, zwany często kaszlem „szczekającym”4.

Zapalenie krtani wywołują wirusy grypy, paragrypy i RCV5, a do zachorowania przyczyniać się może zbyt suche powietrze, gwałtowne zmiany temperatury, osłabienie organizmu6, zanieczyszczenie atmosfery, wdychanie dymu papierosowego i oddychanie przez usta na mroźnym powietrzu7. Zapalenie krtani może być także jednym z pierwszych objawów choroby zakaźnej, takiej jak odra, różyczka czy ospa wietrzna8.

Kaszel szczekający i inne objawy

Choroba postępuje bardzo szybko9 i poza szczekającym kaszlem towarzyszą jej również inne specyficzne objawy, zwane objawami krtaniowymi10. Są to świst wdechowy, chrząkanie, duszność wydechowa i chrypka, która bywa tak silna, że przechodzi w bezgłos11. Bardzo typowa dla zapalenia krtani jest pora występowania szczekającego kaszlu – zwykle w nocy i nad ranem12. Natomiast w przypadku podgłośniowego zapalenia krtani charakterystyczne jest to, że dziecku towarzyszy chrypka, która zanika podczas płaczu lub krzyku13. W diagnozowaniu tej choroby uwzględnia się występowanie wyżej wymienionych objawów i wykonuje badanie laryngologiczne krtani14.

Leczenie

Walka z kaszlem szczekającym polega przede wszystkim na leczeniu zapalenia krtani, które zależy od nasilenia objawów chorobowych15.

Zaleca się:


Przypisy

Przypisy:

1 Zob. R. Zieliński, A. Zakrzewska, Ostre infekcje górnych dróg oddechowych u dzieci— podział morfologiczny, diagnostyka i terapia, [w:] „Forum Medycyny Rodzinnej” 2010, t. 4, nr 5, s. 369.

2 Zob. j.w.

3 Zob. Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla szkół medycznych, red. W. Pędzich, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1992, s. 480.

4 Zob. Choroby infekcyjne układu oddechowego u dzieci, red. D. Chmielewska-Szewczyk, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2001, s. 170.

5 Zob. R. Zieliński, A. Zakrzewska, j.w.

6 Zob. Choroby wewnętrzne, j.w.

7 Zob. Choroby infekcyjne układu oddechowego u dzieci, j.w., s. 172.

8 Zob. j.w., s. 172.

9 Zob. R. Zieliński, A. Zakrzewska, j.w.

10 Zob. Choroby infekcyjne układu oddechowego u dzieci, j.w.

11 Zob. j.w.

12 Zob. j.w. s. 173.

13 Zob. j.w.

14 Zob. j.w., s. 172.

15 Zob. R. Zieliński, A. Zakrzewska, j.w., s. 370.

16 Zob. Choroby infekcyjne układu oddechowego u dzieci, j.w., s.175

17 Zob. j.w.

18 Zob. R. Zieliński, A. Zakrzewska, j.w.

19 Zob. Choroby wewnętrzne, j.w.

Kontakt

ADRES

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53,
02-697 Warszawa

Podziel się z nami swoją opinią.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem infolinii: 800 702 849
oraz mailowo: produkty.zapytanie@gsk.com

Zgłoś działanie niepożądane

Wyślij wiadomość na:
dzialania.niepozadane@novartis.com

Mapa strony

Warunki korzystania ze strony

Warunki Korzystania Ze Strony (dalej: „Warunki”) znajdują zastosowanie przy użytkowaniu tej witryny internetowej oraz części innych witryn internetowych sponsorowanych przez Novartis Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marynarskiej 15 (dalej: „Novartis”), zawierających hiperłącze do niniejszych Warunków. Właściciele rzeczonych innych witryn internetowych mogą posiadać własne dodatkowe warunki użytkowania. Proszę zwrócić uwagę, że podmioty powiązane z Novartis posiadają własne Warunki Użytkowania.

1. Zasady Korzystania z niniejszej Witryny, Akceptacja Zasad oraz Weryfikacja Zasad. Odwiedzając niniejszą Witrynę wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Novartis może w każdym czasie aktualizować Warunki, ponieważ aktualizacje będą dotyczyć wykorzystania niniejszej witryny przez Ciebie, powinieneś odwiedzać tę stronę co jakiś czas w celu zapoznania się z aktualnymi Warunkami.

2. Informacje Medyczne. Informacje dotyczące produktów umieszczane są na niniejszej witrynie przez Novartis Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marynarskiej 15 wyłącznie dla celów informacji ogólnej. Nie mają one na celu przedstawienia kompletnych informacji medycznych. Pełne informacje medyczne należy zawsze uzyskiwać od lekarza przepisującego lub farmaceuty. W PRZYPADKU ZACHOROWANIA NALEŻY NATYCHMIAST ZGŁOSIĆ SIĘ DO LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU LUB PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA. NIE OFERUJEMY INDYWIDUALNEJ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ ANI INDYWIDUALNYCH PORAD DOTYCZĄCYCH LECZENIA KONKRETNYCH OSÓB. Wiele leków dostępnych jest tylko na receptę. Fachowi pracownicy służby zdrowia mogą uzyskać informacje medyczne z Charakterystyki Produktu Leczniczego lub ulotki załączonej do opakowania z produktem.

3. Produkty dostępne na całym świecie. Niektóre z omówionych tu produktów mogą nie być dostępne we wszystkich państwach lub pod tym samym Znakiem Towarowym. Produkty, o których mowa na niniejszej Witrynie, mogą podlegać różnym wymogom prawnym, w zależności od państwa, w którym są stosowane. W konsekwencji, osoby odwiedzające mogą być informowane, że niniejsza Witryna lub jej niektóre części przeznaczone są wyłącznie dla użytkowników określonej specjalizacji lub dla osób w określonych państwach. Informacje dotyczące tych produktów mogą się różnić w zależności od państwa. Osoby odwiedzające Witrynę powinny zweryfikować informacje właściwe dla swojego państwa z miejscowymi źródłami informacji medycznej oraz organami regulacyjnymi.

4. Wykorzystanie Informacji. Możesz pobierać lub wykorzystywać informacje z niniejszej Witryny, w tym teksty, obrazy, dźwięk oraz nagrania wideo wyłącznie dla własnego niekomercyjnego użytku. Rzeczonych informacji nie można wykorzystywać do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Novartis. Jesteś zobowiązany do zachowania i powielania wszelkich informacji dotyczących praw autorskich oraz innych praw majątkowych zawartych w pobieranych przez ciebie materiałach. Powinieneś przyjąć założenie, że wszystko co zobaczysz lub przeczytasz na tej Witrynie, podlega ochronie prawa autorskiego, chyba że wskazano inaczej, a także – że nie można niczego wykorzystać bez pisemnej zgody Novartis. Novartis nie gwarantuje ani nie zapewnia, że wykorzystywanie przez Ciebie materiałów umieszczonych na tej Witrynie nie naruszy praw osób trzecich, niebędących własnością Novartis ani z nią niezwiązanych. Za wyjątkiem niniejszego ograniczonego uprawnienia Novartis nie udziela żadnych licencji ani praw do Informacji.

5. Prawa do Znaków Towarowych/ Prawa Majątkowe. O ile nie wskazano inaczej, powinieneś przyjąć założenie, że wszelkie nazwy produktów pojawiające się na niniejszej Witrynie, bez względu na to, czy zostały, czy nie zostały zapisane dużą czcionką, względnie – czy zostały lub czy nie zostały opatrzone symbolem znaku towarowego, są znakami towarowymi Novartis. Niniejsza Witryna może również obejmować patenty, informacje majątkowe, technologie, produkty, procesy lub inne prawa majątkowe Novartis oraz/lub innych podmiotów, względnie do takowych się odwoływać. Nie zostaje Ci udzielone ani udostępnione żadne prawo do takich znaków towarowych, patentów, tajemnicy przedsiębiorstwa, technologii, produktów, procesów ani innych praw majątkowych Novartis ani podmiotów powiązanych.

6. Informacje dostarczane nam przez Ciebie. Za wyjątkiem informacji objętych naszą Polityką Prywatności, wszystko co prześlesz na tę Witrynę będzie traktowane jako nieobjęte poufnością. Wszystko, co prześlesz, stanie się własnością Novartis dla wszelkich celów. Ponadto, Novartis ma prawo do wykorzystywania dowolnego pomysłu jaki możesz przekazać na Witrynę, bez konieczności wypłacania Tobie wynagrodzenia.

7. Wyłączenie Gwarancji. Wprawdzie Novartis dokłada należytej staranności, aby informacje znajdujące się na tej Witrynie były dokładne i aktualne, niemniej jednak mogą one zawierać nieścisłości oraz błędy. Novartis zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian co do informacji, a także co do produktów i programów w nich opisanych, a także do usunięcia niniejszej Witryny w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Novartis nie gwarantuje ani nie składa oświadczeń dotyczących dokładności jakichkolwiek Informacji. Novartis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści niniejszej Witryny. WSZELKIE INFORMACJE SĄ PRZEDSTAWIANE BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. NOVARTIS NIE GWARANTUJE KOMPLETNOŚCI ANI DOKŁADNOŚCI W ZAKRESIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA TEJ WITRYNIE ANI MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA. W KONSEKWENCJI, GOŚCIE ODWIEDZAJĄCY NINIEJSZĄ WITRYNĘ POWINNI PODDAWAĆ INFORMACJE STARANNEJ OCENIE. ZARÓWNI NOVARTIS, jak i ŻADNA SPÓŁKA GRUPY NOVARTIS, ANI ŻADEN INNY PODMIOT ZAANGAŻOWANY W TWORZENIE, PRODUKCJĘ CZY PRZEDSTAWIENIE TEJ WITRYNY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, UKRYTE, POŚREDNIE LUB RETORSYJNE, WYNIKAJACE Z DOSTĘPU, WYKORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI SKORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY, ANI Z BŁĘDÓW CZY POMINIĘĆ W ZAWARTOŚCI WITRYNY. Novartis Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marynarskiej 15 nie przyjmuje ani nie ponosi odpowiedzialności za szkody w Twoim sprzęcie komputerowym lub innym mieniu, ani za wirusy, które mogą je zainfekować, w związku z dostępem do niniejszej Witryny. Ograniczona odpowiedzialność: Firma Novartis opracowała informacje umieszczone w niniejszym materiale na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, zgodnie ze swoją wiedzą oraz z należytą starannością. Informacje umieszczone w niniejszym materiale nie służą dokonywaniu samo-diagnozy, mają zadanie czysto informacyjne. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę skonsultować się z lekarzem. Jeśli potrzebowaliby Państwo informacji dotyczących naszych produktów prosimy skontaktować się z nami bezpośrednio. Konsultacja merytoryczna wszystkich materiałów zawartych w niniejszym poradniku została dokonana przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych.

8. Linki do innych Witryn. Linki do witryn osób trzecich mogą być udostępnione dla wygody lub poinformowania gości niniejszej Witryny, nie są one jednak równoznaczne z akceptacją tych linków. Będziemy się starali informować Cię w chwili opuszczania tej Witryny, że warunki korzystania oraz polityka prywatności witryn osób trzecich mogą być inne. Niemniej jednak, Novartis nie ponosi odpowiedzialności za dokładność czy zgodność z prawem zawartości witryn jakichkolwiek osób trzecich. Nie ponosimy również odpowiedzialności za stosowaną przez osoby trzecie praktykę w zakresie prywatności.

9. Zamieszczanie na tej Witrynie. Novartis nie zobowiązuje się do monitorowania ani sprawdzania dyskusji, postów oraz podobnych materiałów na niniejszej Witrynie. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nadsyłanych treści. Zakazuje się zamieszczania lub przekazywania materiałów o treściach naruszających prawo, gróźb, oskarżeń, pomówień, informacji nieprzyzwoitych, skandalizujących, podżegających, pornograficznych czy zniesławiających. Zabronione jest również zamieszczanie oraz przekazywanie wszelkich materiałów mogących stanowić czyny przestępcze, wywołujące odpowiedzialność cywilną, lub powodować inne naruszenie prawa, a także materiałów stanowiących zachętę do tego rodzaju czynów. NOVARTIS POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY MARYNARSKIEJ 15 BĘDZIE W PEŁNI WSPÓŁPRACOWAĆ ZE WSZYSTKIMI ORGANAMI ŚCIGANIA ORAZ DOCHOWA WSZELKICH ORZECZEŃ SĄDOWYCH NAKAZUJĄCYCH LUB ZALECAJĄCYCH NOVARTIS POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY MARYNARSKIEJ 15 UJAWNIENIE TOŻSAMOŚCI JAKICHKOLWIEK OSÓB PRZESYŁAJĄCYCH TAKIE INFOMACJE LUB MATERIAŁY. Ponieważ uznajemy to za właściwe, możemy niezwłocznie i bez uprzedniego powiadomienia, podjąć działania naprawcze, włącznie z uniemożliwieniem danemu użytkownikowi korzystania z niniejszej Witryny oraz usunięciem wszelakich informacji, danych czy treści zamieszczonych przez niego na Witrynie.

Polityka PrywatnoŚci GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare Sp. z o.o.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, będąca administratorem danych osobowych (dalej: „GSK”) działa z poszanowaniem prywatności osób odwiedzających jej strony internetowe i podejmuje się ochrony ich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady zbierania, transferu, przetwarzania, wykorzystania oraz praktyki w zakresie zabezpieczeń związanych z serwisem www.sinecod.pl (dalej: „Serwis”).

Wiążący Charakter

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy jego użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności.

Opis informacji, jakie GSK może zbierać oraz tego, w jaki sposób informacje są wykorzystywane:

Informacje, jakie możemy zbierać od użytkowników Serwisu

Odwiedzając Serwis w celu uzyskania informacji na temat produktów GSK pozostają Państwo anonimowi.

GSK może jednak zbierać dane osobowe użytkowników (w szczególności imię, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) tylko na konkretne żądanie lub/oraz gdy w sposób dobrowolny użytkownik poda GSK te dane za pośrednictwem Serwisu. Podane dane GSK może wykorzystywać w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika, rozwijania poziomu świadczonej usługi lub treści Serwisu, dostarczania użytkownikowi wskazówek, użytecznych informacji, wiadomości o produktach i usługach GSK, w tym nowościach, jedynie w zakresie, w jakim użytkownik wyrazi dobrowolną zgodę na powyższe.

Dane osobowe użytkowników stron internetowych przetwarzamy wyłącznie za ich zgodą.

Dostęp

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do odnoszących się do niego danych osobowych, prawo żądania poprawiania danych, jak również uprawnienie do odwołania udzielonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych osobowych na przyszłość, co może wiązać się z utratą możliwości korzystania z zamówionej funkcjonalności Serwisu, dla której zapewnienia niezbędne było podanie danych osobowych.

Jak chronimy Twoje dane osobowe

GSK podejmuje uzasadnione i rozsądne środki celem zapewnienia należytego bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. GSK wykorzystuje szereg technologii bezpieczeństwa i procedur, zgodnych z wymaganiami prawnymi, w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem bądź ujawnieniem. W szczególności wykorzystywane jest:

 • kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem;
 • kodowanie bazy danych osobowych;
 • zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.

 • Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

  GSK nie sprzeda ani nie udostępni danych osobowych użytkownika osobom trzecim. GSK może jednak powierzyć przetwarzanie danych osobowych usługodawcom, z których GSK korzysta w związku z realizacją Serwisu. Takie podmioty mogą w celu wykonania usługi na rzecz GSK uzyskiwać dostęp do danych osobowych użytkowników, jednak GSK zapewnia, że takie podmioty zostaną zobowiązane do zachowania takich samych standardów ochrony danych i nie będą uprawnione do wykorzystania danych osobowych dla własnych celów, w tym celów marketingowych.

  Dodatkowo, w związku z prawnymi zobowiązaniami podmiotów z grupy GlaxoSmithKline w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów, podane przez użytkownika dane osobowe mogą zostać przekazane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w powyższym zakresie odbiorcom danych, w tym właściwym organom regulacyjnym oraz podmiotom odpowiedzialnym.

  Dane niebędące danymi osobowymi

  Wykorzystanie adresów IP

  Adres IP („Internet Protocol”) to zestaw cyfr, który jest w sposób automatyczny przypisywany do Twojego komputera, kiedy logujesz się do Twojego dostawcy usługi Internetu lub lokalnej sieci (LAN) działającej w Twojej organizacji lub sieci szerokopasmowej (WAN). Serwery sieciowe automatycznie identyfikują twój komputer po adresie IP przypisanym do Ciebie podczas sesji online.

  GSK lub podmioty trzecie działające na zlecenie GSK mogą wykorzystywać adresy IP w celach związanych z administrowaniem systemem lub nadzorem nad korzystaniem z Serwisu. Adresy IP użytkowników nie będą wiązane z danymi umożliwiającymi identyfikację użytkownika. Oznacza to, że odnotowywane będą unikalne dane użytkownika, ale sam użytkownik pozostanie anonimowy.

  Dane są przetrzymywane przez okres 12 miesięcy, a następnie archiwizowane.

  Cookies

  W ramach Serwisu GSK wykorzystuje Cookies w celu analizowania jego działania oraz dla zwiększania satysfakcji czerpanej przez użytkowników z korzystania z Serwisu. Cookies to niewielkie pliki, składające się z ciągów liter lub cyfr, umieszczane na Twoim komputerze przez serwery stron internetowych. Aby dowiedzieć się więcej o cookies i sposobie wykorzystywania ich przez GSK, proszę zapoznaj się z Polityka Cookies

  Linki do innych stron www

  Niniejszy Serwis może, jako udogodnienie dla użytkowników, zawierać linki do innych stron internetowych GSK lub osób trzecich. Niniejsza Polityka Prywatności nie stosuje się do takich innych stron www. Zamieszczenie w Serwisie przez GSK linku do strony www nie oznacza, że GSK w sposób wiążący zweryfikowało dostępność, treść lub politykę prywatności podmiotu prowadzącego taką stronę www.

  W każdym przypadku zapoznaj się z polityką prywatności na stronie www, do której prowadzi link, zanim udostępnisz na niej jakiekolwiek Twoje dane osobowe.

  Kontakt

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej polityki prywatności, prosimy o kierowanie ich na

  adres: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
  ul. Rzymowskiego 53
  02-697 Warszawa

  Regulamin dotyczący korzystania z serwisu internetowego
  www.sinecod.pl w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną.

  Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego www.sinecod.pl („Serwis”) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie Serwisu na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z zasobów serwisu oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich poniższych warunków. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.

  Właścicielem niniejszego Serwisu oraz podmiotem, którego dotyczą zamieszczone informacje jest firma GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000009135 („Właściciel”).

  Istnieje możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu, zaś użytkownicy i usługobiorcy obowiązani są do sprawdzania wprowadzonych w jego treści zmian. Korzystanie przez Państwa z Serwisu i usług po wprowadzeniu zmian w regulaminie, traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na jego treść oraz na warunki, jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z Serwisu oraz oferowanych usług świadczonych drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest poprzez naciśnięcie ikony pod nazwą „Warunki i Zasady”.

  1. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

   1. Treści zawarte w Serwisie mają charakter: informacyjny w zakresie zagadnień dotyczących Właściciela i jego proguktów oraz użytkowy w zakresie: oferowanej usługi przesyłania danych o zmianach w Serwisie oraz usługi subskrypcja.

   2. Informacje zamieszczone na Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy sprzedaży tych produktów.

   3. Zażywanie produktów wymienionych w serwisie powinno się odbywać zgodnie z informacjami zawartymi na opakowaniach i w ulotkach załączonych do tych produktów lub po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

   4. Serwis może zostać zmieniony przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie.

   5. Korzystając z Serwisu zobowiązujecie się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązujecie się Państwo do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

   6. Jeżeli w związku z korzystaniem z Serwisu będą przesyłane przez Państwa komentarze, opinie bądź też jakiekolwiek sugestie dotyczące kwestii zawartych w serwisie, Właściciel zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania przesłanych przez Państwa treści bez żadnych ograniczeń, w szczególności poprzez umieszczenie ich w Serwisie, jak i w celach marketingowych, promocyjnych bądź dystrybucyjnych własnych produktów.

   7. Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.

  2. Warunki techniczne

   1. Celem korzystania z Serwisu, powinniście Państwo dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy IBM-PC, MAC lub inny komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript.

   2. Korzystanie przez Państwa z Usług, wskazanych w rozdziale I niniejszego regulaminu, wymaga spełniania przez Państwa następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel: dostęp do sieci Internet, przeglądarka internetowa z ustawionym kodowaniem UTF-8.

   3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Państwa z Usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji Państwa przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa komputerze, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której połączyli się Państwo z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.

   4. Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzonych przez Właściciela lub Wykonawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługujecie się Państwo, jest następujący: Serwer statystyk WWW, Hosting stron WWW.

  3. Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela

   1. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.

   2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie są oni inicjatorem transmisji, nie wybierają odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwają lub nie modyfikują danych będących przedmiotem transmisji.

   3. Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych Usług.

   4. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych.

   5. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością ani Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią.

  4. Ochrona prywatności

   Jeżeli podczas korzystania z serwisu użytkownik będzie przekazywał Właścicielowi dane osobowe, będą one przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkowników oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane. Dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Każdy użytkownik serwisu ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych Właścicielowi oraz do dokonania ich zmian i poprawiania, a także do żądania ich usunięcia w wypadkach wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych. Właściciel przechowuje i przetwarza wszelkie przekazane przez Państwa informacje z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

  5. Prawo autorskie

   1. Treść stron internetowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że uprawniony podmiot (Właściciel) wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Właściciel wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo Serwis na swoich komputerach i drukowali fragmenty tego Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę.

   2. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

   3. Przystępując do korzystania z Serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu ani jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.

   4. Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku z czym dostępu Państwa do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

  6. Prawo właściwe

   1. Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmioty polskie, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.

   2. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

  Jak większość firm, spółki z grupy GlaxoSmithKline wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby pozyskiwać informacje pozwalające między innymi na usprawnienie korzystania ze stron internetowych i Serwisów. Niniejsza polityka wyjaśnia czym są pliki cookies oraz w jakim celu wykorzystujemy je na naszych stronach internetowych. Pliki cookies to niewielkie pliki złożone z ciągu liter i znaków, które są umieszczane w Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym przez serwery stron internetowych. Podmiotami zamieszczającymi pliki cookies na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym są GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. („GSK”). Pliki cookies pozwalają właścicielowi witryny, którą odwiedzasz, odróżnić Ciebie od innych użytkowników strony. Pliki cookies nie mogą być wykorzystane przez GSK do uruchomienia jakiegokolwiek kodu na Twoim komputerze, a co za tym idzie, nie mogą służyć do uruchomienia na nim wirusów i innego złośliwego oprogramowania. Nie mogą również posłużyć do przeglądania zawartości Twojego komputera. GSK wykorzystuje dane zbierane i generowane przez pliki cookies w następujących celach:

  - umożliwienia Ci dostępu do niektórych części Serwisu, na przykład zabezpieczonych systemem logowania;

  - zwiększenia wydajności i optymalizacji Serwisu: poprzez odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie internetowej (jakie strony odwiedzają najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach), co pomaga ją usprawniać;

  - zwiększenia funkcjonalności strony: poprzez zapamiętywanie wybranych przez Ciebie opcji i ustawień, takich jak na przykład wybrany język strony lub region, w którym się znajdujesz, wpisaną nazwę użytkownika itp.;

  - dostarczania Ci spersonalizowanych treści reklamowych, informacyjnych i edukacyjnych: poprzez dostosowanie zawartości strony internetowej do Twoich potrzeb, prezentowanie na stronie internetowej potencjalnie interesujących Cię treści reklamowych oraz przesyłanie Ci materiałów reklamowych i informacyjnych na Twój adres e-mail (jeżeli wyraziłeś na to zgodę).

  Pliki cookies mogą być również wykorzystywane w wyżej wymienionych celach przez partnerów GSK. GSK nie udostępnia na swoich Serwisach powierzchni reklamowej podmiotom trzecim, lecz nie ma kontroli nad reklamodawcami, którym dostawcy usług internetowych umożliwili umieszczanie reklam w trakcie przeglądania przez Ciebie internetu. GSK ma obowiązek uzyskania Twojej zgody na używanie wszystkich rodzajów plików cookies, z wyjątkiem plików cookies niezbędnych do umożliwienia Ci korzystania ze strony internetowej (np. niezbędnych do zalogowania na stronie). Zgodę tą możesz wyrazić, włączając obsługę plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.

  Możesz ustawić opcje Twojej przeglądarki internetowej tak, by każdorazowo informowała Ciebie o nowych plikach cookies w celu podjęcia decyzji co do ich instalacji. Możesz również sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookies, wyłączając ich obsługę lub ograniczając ich działanie w Twojej przeglądarce internetowej. Pamiętaj jednak, że całkowite wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować obniżenie funkcjonalności Serwisu, na przykład, możesz nie mieć dostępu do wszystkich obszarów Serwisu bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania.

  Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu plikami cookies, w tym jak dostosować lub zmieniać ustawienia Twojej przeglądarki w celu zablokowania plików cookies lub informowania o ich wysyłaniu, skorzystaj z funkcji Pomoc w Twojej przeglądarce lub odwiedź stronę http://wszystkoociasteczkach.pl/, na której znajdziesz informacje na temat zarządzania plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach.

  PL/PR/0013/15(1)